NMB Bank
एनएमबि बैंक Partnership for Carbon Accounting Financial(पीसीएएफ)को स्टिअरीङ्ग कमिटिमा नियुक्त

Net Zero Asset Owner Alliance -AOA संगको सहकार्यमा PCAF ले आफ्नो सञ्चालक समितिमा AOA को एक प्रतिनिधिको रुपमा एनएमबि बैंकलाई समावेश गरि नेतृत्व स्तरमा स्वागत गरेको छ । पीसीएएफ वित्तीय संस्थाहरूको विश्वव्यापी साझेदारी हो जुन उनीहरूको कर्जा÷लगानीसँग सम्बन्धित ग्रीनहाउस ग्यास (जीएचजी) उत्सर्जनको आकलन गर्न र खुलासा गर्न एक सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोणको विकास र कार्यान्वयन गर्न सहकार्य गर्दछ ।

Download file for full story :

Download
Go to Last Visited Page