Logo
 • 0

अवलोकन

आफुलाई मन पर्ने घर रोज्नु अगाडी घर कर्जाको सीमा तोक्न मिल्ने लचिलो व्यवस्था एनएमबि प्रि-अप्रुभ्ड घर कर्जाले ग्राहकहरुलाई प्रदान गर्छ।

यो सुविधाको मद्दतले ग्राहकहरुलाई घर-जग्गा खरिद गर्दा थप विश्वासका साथ मोलतोल गर्न मिल्ने हुन्छ। यसरी कर्जाको सीमाको तोक्दा गर्दा बैंकले ग्राहकले प्रदान गर्नु भएको आफ्नो आमदानीको विवरण अनुसार मुल्यांकन गरेको हुन्छ।

Digital Retail Loan Application - Apply Now

योग्यता

पेशा
 • तलबि कर्मचारीहरु
 • विप्रेशनबाट आमदानी गर्ने व्यक्तिहरु
 • स्वरोजगार भएका व्यवसायीहरु
 • ब्यापारीहरु
नाागरिकनेपाली
लिङ्गसबै

कागजात

चाहिने दस्तावेजहरु:

प्रिअप्रुभ्ड घर कर्जाको आवेदन सहित निम्न दस्तावेजहरु यो कर्जा प्रशोधनका लागि आवश्यक हुन्छन्।

 1. पहिचानका लागि चाहिने दस्तावेजहरु
  • आवेदक, प्रायोजक र ग्यारेन्टरको नागरिकताको प्रतिलिपि र फोटो
  • स्थायी लेखा नंको प्रतिलिपि (लागू भएमा)
  • आवेदक, प्रायोजक र ग्यारेन्टरको घर पुग्ने गरि बनाइएको नक्शा
  • आवेदक, प्रायोजक र ग्यारेन्टरको कुल सम्पत्ति झल्किने विवरण
  • विभिन्न बैंकिङ कागजात
  • एनएमबि बैंक लिमिटेडमा ऋण खाता
 2. आमदानी सम्बन्धी दस्तावेजहरु
  • तलबि कर्मचारीहरुका हकमा
   • आफु कार्यरत संस्थाबाट प्राप्त हुने तलबको विवरण झल्किने प्रमाणपत्र (३ महिना भन्दा पुरानो नहुने गरि)
   • बैंक खाताको विवरण (लागू भएमा)
   • पछिल्लो दुइटा तलब विवरण
  • स्वरोजगार भएका व्यवसायीका हकमा
   • व्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्र
   • आमदानीको स्रोतको विवरण
   • ३ बर्ष सम्म लगातार व्यवसाय गरेको प्रमाण (कुनै भएमा)
   • बैंक खाताको विवरण
 • व्यापारीहरुका हकमा
  • व्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्र
  • आमदानीको स्रोतको विवरण
  • ३ बर्ष सम्म लगातार व्यवसाय गरेको प्रमाण (कुनै भएमा)
  • बैंक खाताको विवरण

अन्य श्रोतहरुको हकमा

 • हालको लिज भुक्तानीको रसिद र सम्झौताहरु र जग्गको लालपुर्जा। भविश्यमा भाडाबाट हुने आमदानीको गणना गरिने छैन।
 • भाडाबाट आउने आमदानी बारे थप विवरण। यदि भाडा आउने भवन घडेरी अरु बैंक तथा वित्तिय संस्थाको वित्तिय सरोकार छ भने, बैंकले त्यसको मध्यनजर गरि त्यस बमोजिम नै मुल्याङ्कन गर्नु पर्ने हुन्छ।
 • पेनसन स्लिप वा ब्याज आमदानीको विवरण
 • बैंकको खाताको विवरण
 • अरु प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने दस्तावेजहरु

धितोसंग सम्बन्धी दस्तावेजहरु (कर्जा सीमा स्वकृति पछि कर्जा प्रवाह गर्नु अगाडी चाहिने दस्तावेजहरु

 • जग्गाको लालपुर्जा
 • बाटो जग्गासम्म पुगेको विवरण देखिने ब्लु-प्रिन्ट र ट्रेस नक्शा
 • चार किल्ला
 • तिरो तिरेको रशिद
 • नक्शा पास प्रमाण पत्र
 • घर निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र (घडेरीको मुल्याङ्कन गर्नु पर्ने अवस्थामा)
 • राजिनामा (थैली कमसेकम कर्जा स्विकृत सीमा जति हुनु पर्ने)
 • बैंकको मुल्यांकन कर्ताले मुल्यांकन गरेको घडेरीको विवरण
 • बैंकको नाममा जारी गरिएको घडेरी विमा (कमसेकम घडेरीको उचित बजार मुल्यको)
 • सरकारी मापदण्ड अनुसारको बाटो पुगेको
 • कुनै डेवलपरले बनाएको घडेरी भए, घडेरी निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र पनि चाहिने हुन्छ

नोट: बैंकको आवश्यक्ता अनुसार अरु दस्तावेजहरु पनि चाहिने हुन सक्छ।

(यी सबै दस्तावेजहरु हरेक ग्राहकहरुका लागि एक जेहेनदार अधिकारीले तयार पार्नु पर्ने)

विशेषताहरु

 • कर्जाको रकम: धितो राखिएको सम्पत्तिको उचित बजार मुल्य अनुसार ७०% सम्म
 • कर्जा अनुपात: 
 • शिक्षा, यात्रा र बसाइ सबै खर्चको ९०% सम्म
 • नेपालमा भए शिक्षा खर्चको ९०% 
 • अवधि: १० वर्षको अधिकतम अवध

प्राय: सोधिने प्रश्नहरू

Back to