Logo
  • 0

अवलोकन

जन्म देखी बृद्ध अवस्थासम्म हामी जीवनका विभिन्न चरणपार गर्छौंं। जीवनका यी हरेक चरणहरुमा हाम्रो दायित्व, चाहना, भुमिका र प्राथमिकताहरु पनि फरक हुन्छन् फरक फरक हुन्छन्।

समयसँगै बदलिने हाम्रो प्राथमिकता जस्तै समय अनुसार बदलिने बचत खाताको परिकल्पना एनएमबि बैंकले गरेको छ। सोही अनुरुप बैंकले एनएमबि जीवन चक्र बचत खाताको नाममा एक छत्रिय खाताहरु ल्याएको छ। यो योजना अनुसार जीवनको विभिन्न कालखण्ड अनुरुप, ७ वटा विभिन्न खाताहरु उपलब्ध छन्।

एनएमबि जीवन चक्र बचत खाता योजना अन्तरगत पर्ने खाताहरु

बालापन

जोशिला हात

ढृढ आकांक्षा

नौलो सोच

विश्वास

सफलता

प्रेरणा

जन्म देखि १२ वर्ष सम्म

१३ - १८ वर्ष सम्म

१९ - २४ वर्ष सम्म

२५ - ३२ वर्ष सम्म

३३ - ४५ वर्ष सम्म

४६ - ६० वर्ष सम्म

६१ वर्ष देखि माथी

योग्यता

  • नाबालक देखी बृद्दसम्म (उमेरको कुनै हद छैन) का नेपाली

कागजात

  • पूर्ण रुपले भरिएको व्याक्तिगत खाता खोल्ने फारम
  • नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
  • एउटा पासपोर्ट साइज फोटो

विशेषताहरु

  • ग्राहकको उमेर अनुसार बचत खाता बदलिने
  • यसरी बचत खाता बदलिँदा कुनै शुल्क नलाग्ने ( पुरानो खाताबाट जीवनचक्रको कुनै खातामा बदलिएको हो भने शुल्क लाग्नेछ)
  • हरेक बचत खाताको बेेग्ला बेग्लै विशेष्ताहरु
  • बचत खाताहरुको विशेष्ताहरु ग्राहकको जीवन चक्र अनुसार फरक फरक हुने

प्राय: सोधिने प्रश्नहरू

Back to