Logo
  • 0
Name Title Email
Santosh Kumar Budhathoki Head - Koshi Province santosh1.budhathoki@nmb.com.np
Kamal Pokhrel Head - Madhesh Province kamal.pokhrel@nmb.com.np
Ganesh Parajuli Head - Bagmati Province ganesh.parajuli@nmb.com.np
Durga Ram Puri Head - Gandaki Province durga.puri@nmb.com.np
Shambhu Prasad Parajuli  Head - Lumbini Province shambhu.parajuli@nmb.com.np
Shyam Adhikari Head - Karnali and Sudur Paschim Province shyam.adhikari@nmb.com.np
Back to